Ordningsregler för ett trivsamt boende

Akuta fel

Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage eller avloppsstopp, ringer du till telefon: 0702-47 96 98.

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd från hyresvärden. Ett godkännande kan endast lämnas av följande skäl:

  • Dokumenterat arbete eller studier på annan ort
  • Vård av anhörig på annan ort
  • Sjukdom
  • Värnpliktstjänstgöring
  • Sambo på prov
  • Annat beaktansvärt skäl

För studier eller arbete på annan ort krävs aktuella skriftliga intyg i original eller vidimerade kopior, där skola eller arbetsgivare även specificerar vilken tid du befinner dig där. Att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd kan innebära att du förlorar din bostadsrätt enligt bostadsrättslagen. Vid andrahandsuthyrning kvarstår det juridiska ansvaret för lägenheten hos hyresvärdens motpart.

Ansvar för hyreslägenheter

Du är ekonomiskt och praktiskt ansvarig för din lägenhet. Blir det fel i lägenheten är du skyldig att lämna anmälan. Om du beställer arbeten eller själv målar, tapetserar eller ordnar extra utrustning ska det vara utfört med fackmannamässig kvalitet. Som hyresgäst är du också ansvarig för skador och störningar som du, din familj och besökare förorsakar.

Anslagstavlor

Anslagstavlorna i entréerna är avsedda för information om fastigheten. Annonsering från utomstående plockas ned.

Antenner

Antenner får inte sättas upp på fastigheter utan fastighetsägarens tillstånd. Detta gäller även paraboler.

Blomlådor

Blomlådor skall hängas på insidan av balkongräcket. Detta för att undanröja risken för att förbipasserande under balkongen skadas om blomlådan faller ner.

Brandskada

Du ansvarar endast för reparation av brandskada och kostnaden för detta om du själv vållat den eller har brustit i den omsorg och tillsyn som du bort iaktta.

Buller

Enligt lag är vi alltid skyldiga att visa våra grannar hänsyn och störa dem så litet som möjligt. Särskild hänsyn skall visas på de tider de flesta kan antas sova. Om du skall spika upp en tavla, borra upp en krok eller utföra annat som orsakar buller gör det på dagen. På Bygatan skall särskild hänsyn visas mellan 22:00 – 07:00 på vardagar och 22:00 – 10:00 på lördag samt söndag.

El

Varje enskild hyresgäst ansvarar för att i samråd med hyresvärden ta över el-abonnemanget för respektive lägenhet.

Fest

Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål. Ställ aldrig högtalare direkt mot golvet eller väggen. Lägg gärna ett isolerande mellanlägg mellan högtalare och golv/vägg och skruva ner basen.

Sätt också gärna upp en liten lapp eller berätta att du ska ha fest, så blir grannsämjan bättre och hyresvärden slipper brev från dina grannar. I princip ska huset vara tyst mellan kl 22.00 och 07.00 oavsett veckodag. Att strunta i det och spela musik eller på annat sätt störa grannarna på sena kvällar och nätter kan resultera i att hyresvärden säger upp hyresgästens hyresavtal.
Om dina grannar festar och stör sent på natten – knacka på och säg till.

Tycker du att det finns skäl, till exempel att det är ständigt återkommande störningar, ska du inte tveka att klaga skriftligt till hyresvärden med lägenhetsnummer, namn och adress både till dig själv och också till den störande. Ange även tidpunkt och datum då du blev störd. Om situationen är akut och spårar ur – ring polisen och gör en anmälan.

Förråd

Observera att rökning är absolut förbjuden i källare och vind på grund av brandrisken. Möbler och annat brännbart material får inte förvaras i trappuppgångar eller korridorer i källare och vind. Av brandrisk och utrymningsskäl kommer de att fraktas bort. I den mån det går att identifiera ursprunget kommer aktuell lägenhetsinnehavare att debiteras för den kostnaden.

Försäkring

Den som står för lägenheten är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Om du bor i en lägenhet så måste du ha en hemförsäkring och den måste du teckna själv.

Grannar

I ett flerfamiljshus bor människor med olika vanor. Normalt leder inte detta till några större problem. Men ibland stör en granne på ett sätt som vi reagerar på. Om det inte hjälper att själv prata med den det gäller så får man vända sig till hyresvärden.

Grillar

Det är inte tillåtet att på balkongen grilla med någon form av grill som använder öppna lågor, t ex träkolsgrillar. Om man har fritt uppåt, t ex altaner och terrasser, så kan man använda en gasolgrill.

Husdjur

Du som har husdjur eller vänner som besöker med sin hund eller katt – se till att djuret går i koppel när det är i gemensamma utrymmen och på gården. Självklart ska djuren inte förorena på gården eller i fastighetens utrymmen, men om en olycka skulle ske måste lämningarna tas bort. Släpp inte in okända djur i fastighetens utrymmen.

Inbrott

Inbrott anmäler du till polisen. Upptäcker du att det varit inbrott – berätta gärna det för någon i styrelsen eftersom den typen av problem brukar gå i vågor. Kanske kan vi göra något för att förhindra en upprepning.

Klotter

Klotter, förstörelse och skräp, lek och bus i hissar och trapphus eller förstörda planteringar kan förekomma också i ditt bostadsområde. Anmäl till förvaltaren när du blir uppmärksam på tendenser till sådan skadegörelse. Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra det!

Köksfläktar

Det är förbjudet att ansluta en fläkt till den ventilation som finns i fastigheten. Den enda utrustning som får anslutas till ventilationen är enheter som endast har ett spjäll, men ingen fläkt. En kolfilterfläkt för återcirkulation får monteras i köket, men den får inte anslutas till ventilationen!

Lägenhetsnummer

Din lägenhet har ett nummer på dörren och i kontraktet. Det underlättar om du kan uppge numret vid kontakt med oss.

Lösöre

Förvara inte cyklar, pulkor, barnvagnar, skor, stövlar, möbler eller dörrmattor utanför din lägenhet. Detta är ett krav från brandskyddsmyndigheterna. Vår städfirma kan få problem med att fullgöra sina åtagande på grund av dessa hinder. Dina grannar kan också vara störda av detta så tänk på att visa hänsyn.

Marschaller

Marschaller får användas men hyresgäst som tänder marschaller bör göra det på avstånd från byggnader.

Parkeringsplatser

På parkeringen utanför huset. Parkera på ett sådant sätt att ingen annan bil blir blockerad eller störd.

Rökning

Röka får du göra utomhus. Visa alltid hänsyn till dina grannar. Rökning får inte ske i tvättstugor, källare eller vind, på grund av brandrisk. Rökning i trapphusen är inte tillåtet. Röker du på gården tar du själv hand om dina fimpar. Att kasta ut fimparna från balkongen är ej tillåtet.

Sophus

Kastas i anvisade kärl på gården.

Städning

Tänk på allas trevnad genom att inte skräpa ner i trapphus, tvättstugor mm. samt på vår gård. Har du synpunkter på städningen – skriv gärna ett brev till hyresvärden. Städning av tvättstugan är varje medlems angelägenhet. Vi håller rent efter oss, torkar av maskiner, spolar ur tvättmedelsfack, tar bort ludd i tumlare, kastar tomma tvättmedelsförpackningar, torkar bort spillda tvättvätskor etc.

Gården

Var rädd om gården och tveka inte att nyttja tomten.

Tvättstugan

Varje hus har en tvättstuga. Öppettiderna är måndag – fredag 07.00-22.00, lördag och söndag 09.30-22.00. Man får torka tvätten fram till 23.00. De flesta tvättmaskinshaverier i tvättstugan beror på att medlemmar tvättat plagg som skadat maskinen. Bh-byglar som åker ner och fastnar kostar mycket pengar. Använd därför alltid tvättpåse eller tvätta dessa plagg för hand.
Torktumlarens vanligaste fel är överhettning, vilket beror på att man kör tumlaren utan att först ta bort luddet som täpper till luftcirkulationen.

Vattenskada

Om du råkar ut för en vattenskada, ta omedelbart kontakt med både hyresvärden och ditt försäkringsbolag. Råkar du ut för vattenskada på grund av grannen, gör samma sak och ta dessutom kontakt med din granne. Vattenledningsskada innebär att ledning för kallt eller varmt tappvatten har läckt och orsakat skada. Du ansvarar för reparationen av skadan om den uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse från dig eller någon som hör till ditt hushåll eller gästar dig alternativt utför arbete för din räkning.