Sopsortering

Vi sopsorterar för att minska miljöbelastningen och hushålla med naturens resurser. Matavfall blir till biogas och biogödsel, varav biogas används som bränsle till fordon istället för bensin och diesel, och biogödsel används till odling.

Som hyresgäst hos oss är du skyldig att följa de kommunala anvisningarna för avfallssortering, vilket innebär att man sorterar matavfall och brännbara avfall för sig.

Matavfallet sorteras separat i en brun papperspåse och kastas i ett brunt kärl på vår sopstation på gården och resterande brännbara avfall sorteras i en vanlig soppåse och kastas i ett grönt kärl på sopstationen. Kärlen hämtas sedan upp och töms 1 gång i veckan av VAFAB miljö.

Bruna papperspåsar finns tillgängliga att hämta i respektive fastighets tvättstuga.

Farligt avfall och återvinningsbart avfall såsom förpackningar av glas, metall, papper, plast och tidningar sorteras ut för sig och kastas på någon utav stadens många återvinningsstationer. Sök efter en återvinningsstation nära dig här.

Alternativt kan du åka till Arbogas återvinningscentral, Återbruket, som ligger på Norra Ågatan 43 i Arboga, där du också lämnar grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar, kyl och frys med mera.

Det är oerhört viktigt att inget plast eller dylikt hamnar tillsammans med matavfall i det bruna kärlet eftersom produktionen av biogas och biogödsel då förstörs. VAFAB miljö nekar då upphämtningen av våra sopor vilket leder till en otrevlig boendesituation för alla pga överfulla och stinkande sopkärl.

OBS:

Det är oerhört viktigt att inget plast eller dylikt hamnar tillsammans med matavfall i det bruna kärlet eftersom produktionen av biogas och biogödsel då förstörs. VAFAB miljö nekar då upphämtningen av våra sopor vilket leder till en otrevlig boendesituation för alla pga överfulla och stinkande sopkärl.